Free Joomla Template

Oferta likwidacyjna nr 310000-ILTW-3143-1/14 sprzedaż artykuły szkolne i inne towary.

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Octowej 2 oferuje do sprzedaży w trybie art. 108 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.) po cenie stosowanej przy skupie przedmiotów używanych lub skupie surowców wtórnych jednostkom prowadzącym skup przedmiotów używanych lub surowców wtórnych, n/w towary o statusie niewspólnotowym,n/w towary, zajęte w 2003r., przechowywane w magazynie Urzędu Celnego w Suwałkach.

Czytaj więcej...

Oferta likwidacyjna nr 310000-ILTW-3143-2/14 sprzedaż, dziecięce spódnice i spodnie na wywóz.

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Octowej 2 oferuje do sprzedaży w trybie art. 108 § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.) po cenie stosowanej przy skupie przedmiotów używanych lub skupie surowców wtórnych jednostkom prowadzącym skup przedmiotów używanych lub surowców, n/w towary o statusie niewspólnotowym, przechowywane od 2004r. w magazynie Oddziału Celnego w Bobrownikach:

Czytaj więcej...

Sprzedaż felg z oponami 385/65R22,5

„Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Octowej 2 ogłasza I licytację publiczną w trybie art. 105 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) na sprzedaż n/w towaru przechowywanego w magazynie likwidacyjnym Izby Celnej w Białymstoku umiejscowionym przy Urzędzie Celnym w Suwałkach, ul. Buczka 183, 16-400 Suwałki.

Czytaj więcej...

Oferta likwidacyjna sprzedaż na wywóz poza Wspólnotę: sztuczna biżuteria, portfele

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Octowej 2 oferuje do sprzedaży w trybie art. 108 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.) po cenie stosowanej przy skupie przedmiotów używanych lub skupie surowców wtórnych jednostkom organizacyjnym ochrony zdrowia i pomocy społecznej, placówkom oświatowym, instytucjom kultury oraz organizacjom charytatywnym, n/w towary, zajęte w 2003r. o statusie niewspólnotowym, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane przy realizacji ich zadań statutowych, przechowywane w magazynie Urzędu Celnego w Suwałkach:

Czytaj więcej...

Oferta likwidacyjna - sprzedaż pojazdów w Suwałkach

„Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, ul. Octowa 2, ogłasza:

1. I licytację ustną w trybie art. 105 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na sprzedaż n/w pojazdów:

 

 

Czytaj więcej...

#
Copyright 2012-2013

© Izba Celna w Białymstoku