Zamówienie publiczne - usługa konwoju

310000-ILGW-253-16/2014 Usługi konwoju na potrzeby Izby Celnej w Białymstoku.

 

 

 

Czytaj więcej...

Zamówienie publiczne - usługa monitoringu i ochrony fizycznej

310000-ILGW-253-15/2014 Usługa monitoringu i ochrony  fizycznej na potrzeby Izby Celnej w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Oferta likwidacyjna 310000-ILTW-3143-1/14 nieodpłatne przekazanie odzieży.

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Octowej 2 informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazaniazakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, szkołom i placówkom oświatowym, instytucjom kultury, organizacjom charytatywnym, organom administracji publicznej oraz szkołom wyższym, jednostkom badawczo-rozwojowym lub innym jednostkom organizacyjnym prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, n/w towary, posiadające zrejestrowane znaki towarowe, zajęte w 2003r., o statusie niewspólnotowym,  przechowywane w magazynie Urzędu Celnego w Suwałkach, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane przy realizacji ich zadań statutowych,

Czytaj więcej...

Oferta likwidacyjna 310000-ILTW-3143-1/14 sprzedaż odzieży i obuwia na wywóz poza obszar Wspólnoty

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Octowej 2 oferuje do sprzedaży w trybie art. 108 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1619) po cenie stosowanej przy skupie przedmiotów używanych lub skupie surowców wtórnych jednostkom organizacyjnym ochrony zdrowia i pomocy społecznej, placówkom oświatowym, instytucjom kultury oraz organizacjom charytatywnym, n/w towary, zajęte w 2003r. o statusie niewspólnotowym, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane przy realizacji ich zadań statutowych, przechowywane w magazynie Urzędu Celnego w Suwałkach:

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o licytacji ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Paweł Wasilewski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-01-2015r. o godz. 11:30 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 51/4 (Kancelaria Komornicza)

Czytaj więcej...

#
Copyright 2012-2013

© Izba Celna w Białymstoku