Free Joomla Template

Oferta likwidacyjna sprzedaż na wywóz poza obszar Wspólnotę: odzież i obuwie

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Octowej 2 oferuje do sprzedaży w trybie art. 105 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.), po cenie oszacowania, podmiotom prowadzącym działalność handlową, niżej wymienione towary, zajęte w 2003r. o statusie niewspólnotowym, przechowywane w magazynieUrzędu Celnego w Suwałkach:

Czytaj więcej...

Oferta likwidacyjna nr 310000-ILTW-3143-2/2014 nieodpłatne przekazanie odzież dziecięca

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Octowej 2 informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania, nw. towary o statusie niewspólnotowym, zajęte w 2004r., obecnie przechowywane w magazynie Oddziału Celnego w Bobrownikach, 16-040 Gródek, woj. Podlaskie:

Czytaj więcej...

Oferta likwidacyjna - sprzedaż pojazdów w Białymstoku w dniu 27.10.2014r.

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, ul. Octowa 2, ogłasza:

1. I – szą licytację ustną w trybie art. 105 §1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na sprzedaż n/w pojazdu przechowywanego na parkingu firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe – Handlowe „HALS” Halina Korzyńska, Koplany Kolonia 35, 16-061 Juchnowiec Kościelny w dniu 27.10.2014r.:

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o sprzedaży telefonów komórkowych

Obwieszczenie o sprzedaży. Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.11.2014r. o godzinie 11.30 w siedzibie Izby Celnej w Białymstoku, ul. Octowa 2, pokój 104, w celu uregulowania należności przypadających na rzecz Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki nw. ruchomości zajętych w dniu 7.05.2014r. należących do Pavel Shvets, zam Białoruś, Mińsk, ul. Starinowskaja 4/500.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie o sprzedaży telefonu komórkowego

Obwieszczenie o sprzedaży. Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.11.2014r. o godzinie 9.00 w siedzibie Izby Celnej w Białymstoku, ul. Octowa 2, pokój 104, w celu uregulowania należności przypadających na rzecz Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki nw. ruchomości zajętej w dniu 23.01.2014r. należącej do Zukuls Aivars zamieszkały Jumala Raina lela 98 2016 Łotwa

Czytaj więcej...

#
Copyright 2012-2013

© Izba Celna w Białymstoku